Back 

Betaling huur

De huur moet betaald zijn voor de tiende van de lopende maand en moet overgeschreven worden op het rekeningnummer IBAN BE98 0010 3781 2393 - BIC GEBA BE BB. Je kan dit het gemakkelijkste laten doen door een doorlopende opdracht te geven aan de financiële instelling waar je klant bent.
Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation - Privacybeleid