Toegankelijkheidsverklaring

Het Lindenhof streeft ernaar haar website toegankelijk te maken. We volgen daarbij de nationale wetgeving (het Bestuursdecreet) die zorgde voor de omzetting van de Europese Richtlijn 2016/2102 over toegankelijkheid van 26 oktober 2016.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op onze website.

 

Nalevingsstatus

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevat de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking. De Europese en Belgische regelgeving legt ons WCAG 2.1 niveau AA op. 

Deze website voldoet gedeeltelijk aan WCAG 2.1 niveau AA. De eisen waaraan niet we niet voldoen sommen we hieronder op.

 

Niet-toegankelijke inhoud

Wij doen ons best om de hele website en alle documenten toegankelijk te maken voor iedereen. Toch zijn we daar niet helemaal in geslaagd. Hieronder vind je een opsomming van de nog bestaande problemen en mogelijke oplossingen. Als je nog iets vindt dat niet toegankelijk is en hieronder niet vermeld is horen wij het graag van je. 

- De website bevat tabellen. De websitesoftware (CMS) geeft de inhoud (beperkt) een opmaak via de html, wat niet toegestaan is. wij kunnen dit

  voorlopig niet veranderen. Waar mogelijk bieden we de tabel aan in een toegankelijke pdf op dezelfde pagina.

- Een voorleessoftware zal mogelijks iconen op de website helemaal uitlezen als tekst. Dit kunnen we momenteel niet oplossen.

- De foto's van de woningen van ons patrimonium voldoen momenteel nog niet aan de webtoegankelijkheid.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We stelden deze toegankelijkheidsverklaring op op 5 november 2019. We pasten deze toegankelijkheidsverklaring het laatst aan op 22 september 2020.

 

Feedback en contactgegevens

Wij verwelkomen jouw feedback op onze inspanningen om onze website meer toegankelijk te maken. Je kan contact met ons opnemen via onze contactpagina. Wij streven ernaar je een eerste antwoord te sturen binnen 10 werkdagen.  

 

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden van de manier waarop we jouw feedback of klacht over webtoegankelijkheid behandelden, dan kan je jou richten tot de Vlaamse Ombudsdienst.

Je bereikt hen:
•    per post op: Vlaamse Ombudsdienst, Vlaams ombudsman, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
•    via e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
•    via telefoon of het gratis nummer 1700