Het Lindenhof

Het Lindenhof werd op 2 juli 1922 te Blankenberge gesticht "beogende het bouwen, aankopen, verbeteren, verkopen en verhuren van goedkope woningen". Tussen 1922 en 1934 werden 100 woningen gebouwd. Doorheen de jaren werden meer dan 1000 woningen gerealiseerd in Blankenberge, Zuienkerke en De Haan. Op heden verhuurt Het Lindenhof een 700-tal woningen en appartementen.

 

Visitatierapport

Net als alle huisvestingsmaatschappijen wordt Het Lindenhof ook om de 6 gevisiteerd. Dit is een doorlichting van onze maatschappij waarbij verschillende doelstellingen onderzocht worden.  Tijdens deze visitatie gaan 3 onafhankelijke visitatoren in gesprek met medewerkers, leden van de Raad van Bestuur, sociale partners, gemeentebesturen en huurders. Op basis van deze gesprekken en onderzoek van documenten maken zij een rapport op dat voorgelegd wordt aan de minister. Wij zijn trots te kunnen zeggen dat Het Lindenhof een goed visitatierapport heeft ontvangen. Wij wensen de verschillende partners, waaronder onze huurders, dan ook te danken voor hun bijdrage aan deze visitatie. Wij blijven er overigens naar streven om onze werking te optimaliseren. Lees het volledige rapport met onze reactie en de beslissing van de minister.

 

Bewonerscongres

Elk jaar organiseert VIVAS een bewonerscongres voor de sociale huurders. Op deze dag komen heel wat sociale huurders, experts en beleidsmakers samen om dieper in te gaan op de uitdagingen van de sociale huurmarkt. Elk jaar gaat dit evenement door op een andere plaats en met een andere thematiek. Hieronder kunt u korte verslagen terugvinden van de afgelopen bewonerscongressen.

Het (uitgesteld) bewonerscongres voor sociale huurders zal doorgaan op zaterdag 11 juni 2022 in Leuven. Inschrijven doet u hier, vóór 20 mei. Hier vindt u ook het programma en informatie over de verschillende namiddagactiviteiten.

kort nieuws

De kantoren van het Lindenhof zijn gesloten op donderdag 26 mei 2022 en vrijdag 27 mei 2022. Vanaf maandag 30 mei 2022 is het kantoor opnieuw open.

Voor problemen in verband met verwarming, warmwatertoestellen en pechverhelping dient u contact op te nemen met de firma Six op het nummer 0800/64110. 

In noodgeval kan u contact opnemen met het nummer 0497/855836

 

Sociaal bediende

Op 1 maart 2022 is Magalie Vansteenkiste van start gegaan als sociaal bediende bij Het Lindenhof. Magalie staat in voor o.a. samenlevingsproblematiek, begeleiding en huurachterstallen.

U kan Magalie bereiken via het algemeen nummer 050/41.60.19, keuze nummer 3.