Het Lindenhof

Het Lindenhof werd op 2 juli 1922 te Blankenberge gesticht "beogende het bouwen, aankopen, verbeteren, verkopen en verhuren van goedkope woningen". Tussen 1922 en 1934 werden 100 woningen gebouwd. Doorheen de jaren werden meer dan 1000 woningen gerealiseerd in Blankenberge, Zuienkerke en De Haan. Op heden verhuurt Het Lindenhof een 700-tal woningen en appartementen.

Corona virus

Om zo goed mogelijk de opgelegde maatregelen (pdf107kb) na te leven zijn de kantoren enkel open op afspraak (pdf46kb).

U kan dit telefonisch doen op het nummer 050/41.60.19.

De firma Six blijft bereikbaar voor  interventies.

Indien u in contact komt met personeel van Het Lindenhof of derden, dringen wij aan dat de opgelegde afstanden (1,5m) nageleefd worden.

Van zodra toegestaan, zullen wij de normale werking weer opstarten.

Visitatierapport

Net als alle huisvestingsmaatschappijen wordt Het Lindenhof ook om de 6 gevisiteerd. Dit is een doorlichting van onze maatschappij waarbij verschillende doelstellingen onderzocht worden.  Tijdens deze visitatie gaan 3 onafhankelijke visitatoren in gesprek met medewerkers, leden van de Raad van Bestuur, sociale partners, gemeentebesturen en huurders. Op basis van deze gesprekken en onderzoek van documenten maken zij een rapport op dat voorgelegd wordt aan de minister. Wij zijn trots te kunnen zeggen dat Het Lindenhof een goed visitatierapport heeft ontvangen. Wij wensen de verschillende partners, waaronder onze huurders, dan ook te danken voor hun bijdrage aan deze visitatie. Wij blijven er overigens naar streven om onze werking te optimaliseren. U kan het volledige rapport met onze reactie en de beslissing van de minister lezen via een druk op deze link. 

Kort nieuws

VACATURE

Het Lindenhof heeft een openstaande vacature voor een klusjesman/-vrouw voor het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken en kleine renovaties aan ons patrimonium in Blankenberge, Zuienkerke en De Haan

Komt jij ons team versterken? Meer info kan je vinden op volgende link:  www.vanpouckeconsulting.be/vacatures

Het CV en de motivatiebrief dienen bezorgd te worden via  tom@vanpouckeconsulting.be en dit tegen 05.10.2021