Het Lindenhof

Het Lindenhof werd op 2 juli 1922 te Blankenberge gesticht "beogende het bouwen, aankopen, verbeteren, verkopen en verhuren van goedkope woningen". Tussen 1922 en 1934 werden 100 woningen gebouwd. Doorheen de jaren werden meer dan 1000 woningen gerealiseerd in Blankenberge, Zuienkerke en De Haan. Op heden verhuurt Het Lindenhof een 700-tal woningen en appartementen.

 

Visitatierapport

Net als alle huisvestingsmaatschappijen wordt Het Lindenhof ook om de 6 gevisiteerd. Dit is een doorlichting van onze maatschappij waarbij verschillende doelstellingen onderzocht worden.  Tijdens deze visitatie gaan 3 onafhankelijke visitatoren in gesprek met medewerkers, leden van de Raad van Bestuur, sociale partners, gemeentebesturen en huurders. Op basis van deze gesprekken en onderzoek van documenten maken zij een rapport op dat voorgelegd wordt aan de minister. Wij zijn trots te kunnen zeggen dat Het Lindenhof een goed visitatierapport heeft ontvangen. Wij wensen de verschillende partners, waaronder onze huurders, dan ook te danken voor hun bijdrage aan deze visitatie. Wij blijven er overigens naar streven om onze werking te optimaliseren. Lees het volledige rapport met onze reactie en de beslissing van de minister.

 

 

 

 

 

 

Huurdersverplichting VDAB

Vanaf 01 januari 2023 wijzigen enkele regels omtrent sociale verhuring. Nieuwe en zittende huurders dienen ingeschreven te zijn bij de VDAB.

Klik hier voor meer info.

Informatie over CO

Door de hoge energieprijzen zoeken mensen mogelijk alternatieven om de woning te verwarmen. Maar, alternatieve energiebronnen kunnen zorgen voor CO-vergiftiging. Netwerk brandweer vroeg ons daarom deze folder met informatie over CO te verspreiden. 

Download de folder (pdf - 2 MB)