Actualisering

Volgens het Kaderbesluit Sociale Huur moeten de inschrijvingsregisters minstens elk oneven jaar geactualiseerd worden. Daarbij wordt nagegaan of de kandidaat-huurder nog voldoet aan de inkomensvoorwaarde

Wachttijd

De wachttijd is de periode dat een kandidaat-huurder op de wachtlijst staat vanaf de inschrijvingsdatum tot de datum van de huuraanvang.

Schrapping

Een kandidaat-huurder wordt geschrapt uit het inschrijvingsregister in volgende gevallen

Huren garages en parkeerplaatsen

Het Lindenhof heeft in diverse wijken binnen haar werkgebied een ruim aanbod aan afzonderlijke garages of parkeerplaatsen.