Actualisering

Volgens het Kaderbesluit Sociale Huur moeten de inschrijvingsregisters minstens elk oneven jaar geactualiseerd worden. Daarbij wordt nagegaan of de kandidaat-huurder nog voldoet aan de inkomensvoorwaarde

Wachttijd

De wachttijd is de periode dat een kandidaat-huurder op de wachtlijst staat vanaf de inschrijvingsdatum tot de datum van de huuraanvang.

Schrapping

Een kandidaat-huurder wordt geschrapt uit het inschrijvingsregister in volgende gevallen

Huren garages en parkeerplaatsen

Het Lindenhof heeft in diverse wijken binnen haar werkgebied een ruim aanbod aan afzonderlijke garages of parkeerplaatsen.

Ethias verzekering: familiale en huurdersverzekering

Een verzekering afsluiten is niet altijd eenvoudig. Daarom willen wij je daarmee helpen. Het Lindenhof zorgt voor de brandverzekering voor het gebouw, maar voor de verzekering die je zelf dient af te sluiten kan je vanaf nu ook bij Ethias terecht.