Leefbaarheid

Een aangename levenssfeer vinden wij zeer belangrijk voor onze huurders en de mensen die in de buurt van onze woningen wonen.

Einde huur

De huur kan opgezegd worden door de huurder of de verhuurder. Lees verder hoe dit correct kan verlopen

Huisdieren

Het houden van huisdieren is verboden wanneer het dier zorgt voor burenhinder.

Klachten

Een klacht is een manifeste uiting (mondeling, schriftelijk of elektronisch), waarbij een ontevreden burger klaagt over een al dan niet verrichte handeling of prestatie.

Ethias verzekering: familiale en huurdersverzekering

Een verzekering afsluiten is niet altijd eenvoudig. Daarom willen wij je daarmee helpen. Het Lindenhof zorgt voor de brandverzekering voor het gebouw, maar voor de verzekering die je zelf dient af te sluiten kan je vanaf nu ook bij Ethias terecht.

Herstellingen

Bij herstellingen zijn sommige kosten ten laste van de verhuurder en andere ten laste van de huurder.