Leefbaarheid

Een aangename levenssfeer vinden wij zeer belangrijk voor onze huurders en de mensen die in de buurt van onze woningen wonen.

Einde huur

De huur kan opgezegd worden door de huurder of de verhuurder. Lees verder hoe dit correct kan verlopen

Huisdieren

Het houden van huisdieren is verboden wanneer het dier zorgt voor burenhinder.

Klachten

Een klacht is een manifeste uiting (mondeling, schriftelijk of elektronisch), waarbij een ontevreden burger klaagt over een al dan niet verrichte handeling of prestatie.

Herstellingen

Bij herstellingen zijn sommige kosten ten laste van de verhuurder en andere ten laste van de huurder.