Einde huur

 

Door de huurder :

 

Opzeg moet steeds aangetekend en schriftelijk  gebeuren. De opzegperiode is drie maanden, te rekenen vanaf de eerste van de maand volgend op de datum van kennisgeving. Wanneer u bijvoorbeeld op 27 oktober de opzeg geeft, loopt de periode van november tot en met januari. De woning is dan vrij vanaf 1 februari.

Voor personen die opgenomen worden in een woonzorgcentrum of in een voorziening met residentiële opvang voor personen met een handicap, geldt een verkorte opzeggingsperiode van een maand indien u dit wenst. Hier kan dus een keuze worden gemaakt van een opzegtermijn van 3 maanden of 1 maand. Dit gekozen opzegtermijn dient bij de betekening van de huuropzeg te worden vermeld.

Er wordt ook gevraagd uw contactgegevens na te laten zodat we u kunnen contacteren met betrekking tot de op te maken plaatsbeschrijving.

Bij overlijden wordt de huurovereenkomst beëindigd op het einde van de tweede maand na het overlijden van de huurder. 

Door de verhuurder :

Onze maatschappij kan zelf ook de huurovereenkomst beëindigen om volgende redenen :

  • achterstallige betalingen;
  • verwaarlozing van de woongelegenheid;
  • niet bewonen van de woongelegenheid;
  • onaangepast sociaal gedrag.