Back 

Einde huur

Door de huurder :

Opzeg moet steeds aangetekend en schriftelijk te gebeuren. De opzegdperiode is drie maanden, te rekenen vanaf de eerste van de maand volgend op de datum van kennisgeving. Wanneer je bijvoorbeeld op 27 oktober de opzeg geeft, loopt de periode van november tot en met januari. De woning is dan vrij vanaf 1 februari.

Voor personen die opgenomen worden in een woonzorgcentrum, of in een voorziening met residentiële opvang voor personen met een handicap, geldt een verkorte opzeggingsperiode van een maand.

Er wordt ook gevraagd je contactgegevens na te laten zodat we je kunnen contacteren met betrekking tot de op te maken plaatsbeschrijving.

Bij overlijden van de huurder kan het huurcontract onmiddellijk beëindigd worden.

Door de verhuurder :

Onze maatschappij kan zelf ook de huurovereenkomst beëindigen om volgende redenen :

  • achterstallige betalingen;
  • verwaarlozing van de woongelegenheid;
  • niet bewonen van de woongelegenheid;
  • onaangepast sociaal gedrag.

Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation - Privacybeleid