Huuraanpassing

 

De huurprijs wordt ieder jaar aangepast aan de hand van uw inkomen. Een herziening in de loop van het jaar is alleen mogelijk in volgende gevallen:

 

  • bij overlijden of bij verhuis van inwonenden, van wie het inkomen in aanmerking werd genomen. Een nieuwe berekening gebeurt op basis van het nieuw inkomen dat wij bepalen aan de hand van de bewijsstukken die u ons bezorgt.
  • als het inkomen gedurende 3 opeenvolgende maanden met minstens 20%  gedaald is t.o.v. het inkomen van het referentiejaar. Een nieuwe berekening gebeurt op basis van het nieuw inkomen dat wij bepalen aan de hand van de bewijsstukken die u ons bezorgt. U kan geen herziening van de huurprijs krijgen wanneer het inkomen met minder dan 20% zakt, en als u al de minimumhuur  betaalt.
  • bij pensionering.
  • als er personen komen inwonen, moet hun inkomen onmiddellijk bezorgd worden voor de herberekening van de huur. Het opzettelijk verzwijgen van bijwoning kan opzeg van het contract tot gevolg hebben!

Wijzigingen in de gezinstoestand moeten steeds onmiddellijk aangegeven worden (geboorte, huwelijk, samenwonen...).

Het inkomen van de inwonende kinderen wordt meegerekend als ze niet meer kinderbijslaggerechtigd zijn. De aanpassing van de huurprijs gebeurt het volgende jaar.