Huisdieren

Het houden van huisdieren is verboden wanneer het dier zorgt voor burenhinder.

Onder burenhinder verstaat men:

  • agressief gedrag van het dier
  • storend geblaf
  • loslopende dieren in gemeenschappelijke delen
  • geurhinder
  • bevuiling van de gemeenschappelijke ruimten

Het Lindenhof heeft steeds het recht om de verwijdering van de dieren te eisen.