Huurwaarborg

Bij elke nieuwe verhuring dient een waarborg betaald te worden. Het Lindenhof hanteert momenteel 1.022,00 euro als maximale huurwaarborg.