Huurwaarborg

Bij elke nieuwe verhuring dient een waarborg betaald te worden. Het Lindenhof hanteert momenteel 1111,00 euro als maximale huurwaarborg.