Wanneer betaal ik mijn huur

De huur moet betaald zijn tegen de tiende van de lopende maand en moet overgeschreven worden op het rekeningnummer:

IBAN BE98 0010 3781 2393 - BIC GEBA BE BB. 

Hievoor kan u een doorlopende opdracht geven aan de financiële instelling waar u klant bent.