Leefbaarheid

 

Een aangename levenssfeer :

 

Wij vinden een aangename levenssfeer zeer belangrijk voor onze huurders en de mensen die in de buurt van onze woningen wonen. Wij vragen dan ook de rust zowel tijdens de dag als 's nachts te bewaren en u als 'goede huisvader' te gedragen.

Lawaaihinder:

Lawaaihinder is een veel voorkomend probleem. Volgens het politiereglement mag er geen lawaai worden gemaakt tussen 22u00 en 6u00. Indien er toch lawaaihinder is, is het dan ook het beste dat u contact neemt met de politie.

Wijzelf als huisvestingsmaatschappij kunnen optreden en verwijzen naar de bepalingen in het huurcontract, maar we hebben geen politiebevoegdheid.

Burenruzies:

Bij een burenruzie kan u vragen dat de sociale dienst tussenbeide komt. Meestal gaat het hier om pesterijen, lawaaihinder, geurhinder enz...

Andere:

In grotere woongelegenheden zoals appartementen met gemeenschappelijke lokalen en voorzieningen is er vaak irritatie als het reglement van inwendige orde (bijlage bij het huurcontract) niet door iedereen gerespecteerd wordt. Problemen zijn meestal: het slecht sorteren van huisvuil, papier en reclamedrukwerk dat rondslingert op de brievenbussen aan de inkom en zwerfvuil in de groenomgeving.