Wie kan huurder worden?

Een kandidaat-huurder kan een sociale huurwoning bekomen als hij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Deze zijn dezelfde als de inschrijvingsvoorwaarden.

Indien u co-ouderschap heeft over uw kind(eren), dan moet u een verklaring ( pdf34kb) hiervan door uw ex-partner geschreven en ondertekend meebrengen of  u brengt een kopie van het vonnis mee.

Op het ogenblik dat een woning of appartement vrijkomt wordt er een lijst gemaakt van kandidaten volgens prioriteit en volgens datum van inschrijving.

De toewijzing gebeurt door het toewijzingscomité dat rekening houdt met :

  •  de rationele bezetting;
  • de absolute voorrangsregels;
  • de optionele voorrangsregels;
  • de chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingsregister.

U mag één keer een woning weigeren. Als u een tweede keer weigert wordt de inschrijving geschrapt en dient u zich opnieuw in te schrijven - met alle gevolgen van dien naar wachttijd toe.

Na aanvaarding van de woning wordt een overzicht opgemaakt met vermelding van de huurgelden, huurwaarborg en bijkomende kosten. De huur gaat in op de eerste kalenderdag van de maand in samenspraak met de dienst verhuur.