Aanvang huur

 

Bij een aanbod van een woning ontvangt u een uitnodigingsbrief. U dient - tijdens het plaatsbezoek - bevestigen of u de woning aanvaardt of niet.

 

Na het aanvaarden van de woning, ontvangt u een toewijsbrief met vermelding van de definitieve huurprijs en huurwaarborg.

Daarna worden er afspraken gemaakt met betrekking tot de betaling van de huurwaarborg en de ondertekening van de huurovereenkomst.