De rationele bezetting van de woning

Met "rationele bezetting" wordt bedoeld: de passende bezetting van een woning, waarbij rekening wordt gehouden met het aantal personen en de fysieke toestand van deze personen.

De rationele bezettingsgraad is per woongelegenheid door Het Lindenhof vastgelegd. De lijst kan je bekijken in het inschrijvingsformulier (pdf629kb) 

Bij de inschrijving van de kandidaat-huurders wordt je verteld welke types van woningen aangepast zijn aan jouw gezinssituatie. Als een kandidaat zich toch voor een grotere woning wil inschrijven, dan kan dat, maar de kandidaat moet er dan rekening mee houden dat hij enkel bij uitputting van kandidaten met een aangepaste bezetting in aanmerking kan komen.

Bij de beoordeling van de rationele bezetting zal Het Lindenhof rekening houden met de kinderen die geplaatst zijn en/of bij wie de kandidaat-huurder en bezoekrecht of co-ouderschap uitoefent en die dus niet permanent in de woning zullen verblijven.