Voorwaarden om zich in te schrijven

Leeftijdsvoorwaarde : u moet meerderjarig zijn.

Inkomstenvoorwaarde : het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen mag op datum van inschrijving niet hoger zijn dan de volgende barema's (inkomsten laatst gekende aanslagbiljet) :

 • € 28.105,00 voor een alleenstaande
 • € 30.460,00 voor een alleenstaande persoon met een handicap
 • € 42.156,00 voor alle anderen, vermeerderd met € 2.356,00 per persoon ten laste

Als uw gezamenlijk belastbaar inkomen op het laatst gekende aanslagbiljet te hoog zou zijn, maar uw huidig inkomen in 2023 is lager, dan brengt u de inkomstenbewijzen van de afgelopen drie maanden mee. Als dat inkomen onder het barema ligt, dan kunnen wij u inschrijven.

Eigendomsvoorwaarde : de kandidaat-huurder en zijn eventuele partner mogen geen woning of bouwperceel in volledige of gedeeltelijk volle eigendom,  in gedeeltelijke  of volledig vruchtgebruik, volledig of gedeeltelijke erfpacht of opstal hebben of volledig of gedeeltelijk zelf in vruchtgebruik hebben. Ook mogen zij een woning of bouwgrond niet volledig of gedeeltelijk zelf in vruchtgebruik gegeven hebben of door een derde in erfpacht geven of opstal gegeven hebben. Ook niet in het buitenland. De kandidaat-huurder en zijn partner mogen ook geen bestuurder, zaakvoerder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin deze zakelijke rechten zijn ingebracht.

Taalkennisvereiste :

een sociale huurder de Nederlandse taal kennen op het niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Talen. Je hebt dit niveau twee jaar na de start van jouw huurovereenkomst

Waar kan je Nederlands leren?

Je kan via verschillende scholen en organisaties Nederlands leren. Het agentschap Inburgering en Integratie van de Vlaamse overheid kan je hierover informeren.

 • Online: www.integratie-inburgering.be
 • Via hun lokale afdeling: [selecteer de juiste provincie:]
  • Antwerpen: Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen; telefoon: 03 338 70 11
  • Limburg: H-Blok – 2e verdieping, Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt; telefoon: 011 30 56 00
  • Vlaams-Brabant: Monseigneur Ladeuzeplein 17, 3000 Leuven; telefoon: 016 47 43 11
  • Oost-Vlaanderen: Elfjulistraat 39C, 9000 Gent; telefoon: 09 321 86 00
  • West-Vlaanderen: President Kennedypark 30, 8500 Kortrijk; telefoon 056 74 21 50.

Registratievoorwaarde : de kandidaat-huurder en zijn partner  moeten  in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister geregistreerd staan.