Voorwaarden om zich in te schrijven

Leeftijdsvoorwaarde : u moet meerderjarig zijn.

Inkomstenvoorwaarde : het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen mag op datum van inschrijving niet hoger zijn dan de volgende barema's (inkomsten laatst gekende aanslagbiljet) :

  • € 25.850,00 voor een alleenstaande
  • € 28.015,00 voor een alleenstaande persoon met een handicap
  • € 38.773,00 voor alle anderen, vermeerderd met € 2.167,00 per persoon ten laste

Als uw gezamenlijk belastbaar inkomen op het laatst gekende aanslagbiljet te hoog zou zijn, maar uw huidig inkomen in 2022 is lager, dan brengt u de inkomstenbewijzen van de afgelopen drie maanden mee. Als dat inkomen onder het barema ligt, dan kunnen wij u inschrijven.

Eigendomsvoorwaarde : de kandidaat-huurder en zijn eventuele partner mogen geen woning of bouwperceel in volledige of gedeeltelijk volle eigendom,  in gedeeltelijke  of volledig vruchtgebruik, volledig of gedeeltelijke erfpacht of opstal hebben of volledig of gedeeltelijk zelf in vruchtgebruik hebben. Ook mogen zij een woning of bouwgrond niet volledig of gedeeltelijk zelf in vruchtgebruik gegeven hebben of door een derde in erfpacht geven of opstal gegeven hebben. Ook niet in het buitenland. De kandidaat-huurder en zijn partner mogen ook geen bestuurder, zaakvoerder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin deze zakelijke rechten zijn ingebracht.

Taalkennisvereiste : de kandidaat-huurder en zijn partner moeten één jaar na de toewijzing van een woning voldoen aan de basistaalvaardigheid.  Voldoet u nog niet aan de basistaalvaardigheid kan u zich aanmelden bij één van onderstaande instanties:

  • Agentschap Integratie en Inburgering:
  • Hoofdzetel: Tour & Taxis, Koninklijk Pakhuis, Havenlaan 86C/212 Brussel.Tel 02/2050050
  • Regio Blankenberge: Werkwinkel, Kerkstraat 236, 8370 Blankenberge. Tel. 0483/346717
  • Regio Brugge: B. Ruzettelaan 27-29, 8310 Brugge. Tel; 050/348808
  • Het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Integratie en Inburgering Antwerpen VZW, Brusselsepoortstraat 8, 2800 Mechelen. Tel 015/281830
  • Het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Integratie en Inburgering Gent VZW, Elfjulistraat 39c, 9000 Gent. Tel 09/3218600
  •  Huis van Nederlands Brussel VZW: Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel. Tel. 02/5016660.

Registratievoorwaarde : de kandidaat-huurder en zijn partner  moeten  in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister geregistreerd staan.