Optionele voorrangsregels

Voor kandidaat-huurders Blankenberge

Binnen het toewijzingsreglement wordt voorrang gegeven aan de kandidaat-huurder die in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner is of geweest is van Blankenberge, als de toe te wijzen woning in de gemeente Blankenberge ligt.

Voor kandidaat-huurders Zuienkerke

Na de toepassing van de bepalingen betreffende de rationele bezetting en de toepassing van de absolute voorrangregels zal Het Lindenhof voorrang geven aan de kandidaat-huurder die:

  • ooit minimaal 15 jaar inwoner is geweest van de gemeente Zuienkerke
  • in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner is geweest van de gemeente Zuienkerke
  • in de hoedanigheid van mantelzorger activiteiten van zorg en bijstand verricht ten aanzien van één of meerdere personen die inwoner zijn van de gemeente Zuienkerke, met een verminderd zelfvermogen. Dit dient te worden gestaafd met een attest waaruit blijkt dat de kandidaat-huurder erkend mantelzorger is voor een inwoner van de gemeente Zuienkerke, opgemaakt door het FOD (Ministerie Sociale voorzorg) of het OCMW. Het verminderd zelfvermogen dienst te worden gestaafd door een recent doktersattest.
  • schoolgaande kinderen heeft in de gemeente Zuienkerke. Dit dienst te worden gestaafd met een recent attest opgemaakt door de school. Dit op voorwaarde dat de toe te wijzen woning in de gemeente Zuienkerke gelegen is.

Voor kandidaat-huurders De Haan

Binnen het toewijzingsreglement wordt voorrang gegeven aan de kandidaat-huurder die:

  • in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner is of geweest is, van de gemeente De Haan als de toe te wijzen woning in de gemeente De Haan ligt.
  • ooit minimaal 15 jaar in de gemeente De Haan gewoond heeft

Wanneer geen historiek van woonst wordt overgemaakt bij inschrijving, kan deze prioriteit niet worden toegekend !

Optionele voorrangsregels voor het volledige werkgebied (Blankenberge, Zuienkerke, De Haan)

Na de toepassing van de optionele voorrangsregels vermeld zoals hierboven wordt per gemeente van het werkgebied voorrang gegeven aan kandidaat-huurders die geen huurovereenkomst hebben met een sociale huisvestingsmaatschappij.