De chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingsregister

Afwijkingen

De verhuurder kan aan een kandidaat-huurder versneld een woning toewijzen door af te wijken van de toewijzingsregels.

De beslissing om versneld een woning toe te wijzen, moet gebaseerd zijn op bijzondere en uitzonderlijke omstandigheden van sociale aard.

De toezichthouder oefent het toezicht uit op het versneld toewijzen.

Beoordeling toezichthouder:

Voor de hierna vermelde beslissingen van de verhuurder kan de kandidaat-huurder of huurder met een aangetekende en gemotiveerde brief een beoordeling vragen van de toezichthouder.

  • hij zich benadeelt acht door een beslissing van de verhuurder;
  • hij geen formele beslissing krijgt binnen een termijn van 2 maanden nadat hij een verzoek heeft ingediend om ingeschreven te worden of om een versnelde toewijzing te krijgen.